BONNEN VERKOOP T.V.V DE VELDKETS WELLEN

ma 13 nov 2023 - do 23 nov 2023

Bonnenverkoop t.v.v. De Veldkets Wellen

De kampioenenviering van de Veldkets Wellen met "Eindveiling" (definitieve toewijzing van de geschonken bons/duiven) gaat door op vrijdag 24 november "23 in de tweede kantine van KVK WELLEN (Houtstraat) te Wellen

De kampioenenviering vangt aan om 19u met en een gevuld programma

- Uitbetaling achterstallig prijzen geld

- Terug betaling van de porten fond & gratis prijzen

- Huldiging van onze plaatselijke kampioenen en de kampioenen van de fondclub

- Verkoop van de geschonken bonnen van proviinciale - zonale & Nationale overwinnaars

-Trekking van de tombola

- Gezellig samen zijn.

De VOORVERKOOP start op maandag 13 november om 20u en zal eindigen op donderdag 23 november om 19u30.

Het EINDBOD ONLINE zal het STARTBOD zijn van de ZAALVERKOOP. (zaalverkoop rond 21u30)

Er kan ook telefonisch geboden worden op volgend nummer 0474-982184 Menten Tony

Het bestuur van de Veldkets Wellen bedankt alle bon-schenkers en sponsors voor hun steun aan de vereniging. 

Ook danken wij de bieders en wensen we de kopers heel veel succes met hun nieuwe aanwinst(en).